+420 737 284 165 hchbludicka@gmail.com

Přírodní rezervace Jedlový důl

Přírodní rezervace Jedlový důl (vzdálenost 1,5km) se rozprostírá na více než 12 ha. Jde o území významné z hydrologického, geomorfologického i botanického pohledu. V horských lesích se vyskytuje vranec jedlový, čípek objímavý, mléčivec alpský či žebrovice různolistá. Stejně jako flóra, je i místní fauna typickým příkladem horských smíšených lesů s výskytem sýce rousného, křivky obecné, datla černého a ořešníka kropenatého. Turisticky atraktivní je balvanité koryto horské říčky Jedlové, protékající přírodní rezervací Jedlový důl s kamenitým řečištěm, strmě zaříznuté do žulového masivu se spoustou peřejí a s několika vodopády ( “Vodopád Jedlová” 12 m – 3 stupně po 4 m). Územím vede značená naučná stezka.

 

Už se těšíte na výlet?

Přijeďte k nám a můžete vyrazit